The Pen Llyn Ultra 75 "The Classic"

RAS 75 MILLTIR – GWYBODAETH AC AMSERLEN

Yn cychwyn am 5 a.m. fel y ras 50 milltir ar lan y môr ger maes carafanau Berch (Abererch), mae’r daith hefyd yr un fath tan Abersoch. Yno mae’n dal ymlaen i Drwyn y Wylfa heibio Porth Ceiriad i Drwyn Cilan drwy’rr rhostir defaid a cheffylau cyn cyrraedd Porth Neigwl. Oddi yno i mewn oddi wrth y môr am ychydig cyn dringo a mynd o gwmpas Trwyn Talfarach ger Y Rhiw i olwg  Enlli  gan ddal i fynd drwy Aberdaron a Phen y Cil – pen draw un y penrhyn. Wedi troi rownd y Mynydd Mawr mae’r daith i’r gogledd –ddwyrain hyd y gelltydd. Mae’r llwybr yma yn mynd i fyny ac i lawr yn gyson ac yn dipyn o laddfa. Mae’n cyrraedd Porthdinllaen yn  gysur i bob rhedwr ond yn fan lle mae sawl rhedwr profiadol wedi rhoi’r ffidil yn y to.

Oddi yma wedyn y mae’r daith yr un fath â’r cwrs 50 milltir gan ymweld â thŷ Huw (Gorsaf 7) ar hyd y traeth eto am 2.7milltir.

I bawb sydd wedi talu i gystadlu bydd sawl penwythnos recce am ddim a bydd grŵp cystadleuwyr ar Facebook i helpu..

Gyda dim ond 24 awr i gwblhau y ras dros dir amrywiol, y mae’r ras yn dechrau denu sylw o nifer o wledydd bellter i ffwrdd, e.e. rhai o Ffrainc, Holland ac Israel.

Rhaid bod wedi ymarfer yn dda i fwynhau y ras. Heb hynny fydd yna fawr o siâp ar neb.

PWYNTIAU UTMB:

5 pwynt.

Download the 75-mile race roadbook from here

You can download a GPX file of the whole route from https://gb.mapometer.com/running/route_4756291.html

Leg One is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756301.html

Leg Two is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756305.html

Leg Three is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756307.html

Leg Four is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756309.html

Leg Five is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756310.html

Leg Six is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756311.html

Leg Seven is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756312.html

Leg Eight is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756313.html

Leg Nine is available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756314.html