The Pen Llyn Ultra 100 Mile Race

RAS 100 MILLTIR – GWYBODAETH AC AMSERLEN

Y TRO CYNTAF YN 2018 – HEGAR!

Mae’r cwrs hwn yn gofyn mynd i fyny cymaint a thair gwaith i ben yr Wyddfa (11,085ft / 3378m). O’r 7fed milltir mae 2.68milltir o fyny fyny fyny. Mae hon yn ras hegar iawn.

Ras ydy hon ar gyfer rhedwyr elît profiadol. Dydi hi ddim ffit fel arall.  Peidiwch â meddwl trio hon oni bo gennych syniad go dda bod hyn o fewn eich cyrraedd neu eich bod wedi cael gwahoddiad personol gan drefnwyr y ras. Gadwch lonydd iddi fel arall.

Mae’n cychwyn yr un pryd yn yr un lle a’r rasys eraill ond yn mynd i’r cyfeiriad arall. I’r dwyrain i Drwyn Penychain ar hyd y Lôn Goed heibio’r Gyrn Goch a’r Gyrn Ddu at bentref Trefor. Yno i’r Gwaith – chwarel wenithfaen Trefor –  yno mae’r llyfr prawf cyntaf a dŵr (yn un o’r cytiau chwarel lle cysgodd Sean Conway dros nos ar ei daith o gwmpas Prydain).

I lawr y trac am Lithfaen ar hyd y lonydd am Lannor ac i’r Orsaf gymorth a gwirio gyntaf yn Nhŷ Huw –  sylwer dim byd tan fanno ar ôl gwneud pellter marathon. Ond dyna ni ddywedodd neb bod y cwrs yma’n hawdd. Mi fydd yna ddigon o fwyd a diod yma ond mae yna bellter mawr tan hanner ffordd o hyd.

Ymlaen wedyn ar y llwybr arfordir i Lanbedrog (i drio dal rhai ar y ras 75 milltir). Mae’r llyfr prawf nesaf wrth ochr y Dyn Haearn sydd ar ben Mynydd Tir Cwmwd  Llanbedrog ar ôl dringo y grisiau serth serth i fyny. Ymlaen wedyn i Orsaf  2 ar lan môr Abersoch ac fel y cwrs 75 milltir: Cilan i  Borth Neigwl. Bydd y gwartheg yn y caeau erbyn hyn wedi cael eu godro – ond cadwch olwg arnyn nhw rhag ofn. Mae Gorsaf 3 ar y ffordd ger Plas yn Rhiw, ac ymlaen drwy’r rhostir heibio Trwyn Talfarach, Porth Ysgo a’r Penthyn Mawr i Aberdaron lle mae Gorsaf Cymorth a Gwirio 4.

Wedy mae’r darn heb fawr ddim lonydd ond llwybrau ar y gelltydd, gyda golygfeydd godidog o Enlli a’r môr cyn cyrraedd Gorsaf 5 ym Mhorth Colmon a 6 ym Mhorthdinllaen y tu allan i dafarn Tŷ Coch. Erbyn hyn mae’n debygol y bydd wedi dechrau nosi felly byddwch yn wyliadwrus rhag baglu neu waeth. Mae tir garw o Nefyn i Nant Gwrtheyrn a lôn serth (25%) cyn cyrraedd Gorsaf 7. Ar y lôn wedyn gan fynd dros yr un darn o lôn eto am beth o’r ffordd I gyrraedd y diwedd/dechrau yng nglan môr Berch ( Abererch).

A phob lwc i bawb sydd mor wirion â thrio.