The Pen Llyn Ultra 50

 

RAS 50 MILLTIR – GWYBODAETH AC AMSERLEN

Mae’r ras 50, 75 a 100milltir yn cychwyn ar lan y môr ger maes carafanau Berch (Abererch). Wedyn yn dilyn yr arfordir drwy Bwllheli i Fynydd Tir Cwmwd Llanbedrog nes cyrraedd Abersoch. Oddi yno troi i’r dde drwy’r Nant Mawr am Fynytho. Mae yma lwybr newydd sy’n nadreddu ei ffordd rhwng Garn Fadrun a Garn Bach gyda golygfeydd eang o wlad Llŷn.

Wrth gyrraedd Edern mae llwybr yn troi am y môr. Wedyn i’r Penrhyn Du a heibio i Henborth Porthdinllaen lle gellir gweld Carreg y Llam a’r Eifl ymlaen i’r dwyrain.

Ond cyn eu cyrraedd rhaid mynd ymlaen at Benrhyn Nefyn a Phenrhyn Bodeilas wedyn heibio Carreg y Llam i lawr Gallt y Bwlch a heibio’r tomenni chwarel i Nant Gwrtheyrn ac i fyny’r Gamffordd i Lithfaen, Ar ôl hynny mae’r rhan fwyaf o’r daith (17m)  ar wyneb col tar ar hyd lonydd bach cefn gwlad i Lannor a chyrion Pwllheli i Berch (Abererch), ymlaen i Benychain ac yn ôl ar y traeth i’r man cychwyn/gorffen.

Pwy fedr wneud hyn mewn 24 awr? Unrhyw un sydd yn rhesymol ffit digon penderfynol. Mae’n her – ond mae’n bosib, a gallech pe mynnech un ai ei chymryd fel her bersonol neu ei gwneud i gasglu arian at elusen neu achos dal

PWYNTIAU UTMB:

4 pwynt.

 

FAQs

 

Can I have supporters come and cheer me on and give me food?
Yes
How old do I have to be?
All ages over 15 years old
How many Checkpoints will there be?
6 all stocked with food and water with signs and marshals along the way
What do I do next?
Sign Up!

THE ROUTE:

Download the 50-mile race roadbook here

You can download a GPX file of the whole route from https://gb.mapometer.com/running/route_4752006.html

Leg One GPX available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756268.html

Leg Two and Three available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756271.html

Leg Four available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756272.html

Leg Five available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756273.html

Leg Six available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756274.html

Leg Seven available from https://gb.mapometer.com/running/route_4756277.html