Hanes

 

Y RAS A HANES YR ARDAL

Cafodd ei chynnal gyntaf fis Awst 2015. Y pryd hynny cychwynnodd o Blas Heli (sydd yn rhan o farina mawr Pwllheli)

Mae’r ardal hon yn hynod fel man hwylio, gyda gogledd Bae Ceredigion yn gysgodol a braf. Mae rhannau mawr o dir gwlad Llŷn hefyd wedi eu dynodi’n safleoedd o harddwch naturiol eithriadol. Y mae yma dipyn o fannau sydd heb eu difetha gan gynnydd diweddar a sawl nodwedd hanesyddol ac archaeolegol wedi eu cadw o’r hen oesoedd.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn amgylchynnu’r penrhyn, ac arno y mae rhan fwyaf o gwrs y ras hon. Wrth ei ddilyn ceir cip olwg ar draethau a chilfachau, hen eglwysi a hen geyrydd. A thros yr erchwyn pellaf mae Ynys Enlli – sef ynys y llif cryf iawn, lle cychwynodd Cadfan sant fynachlog yn y chweched ganrif. Yn yr oesoedd canol yr oedd tair pererindod i’r ynys gyfwerth ac un daith i Rufain. Deil yn ynys dawel sy’n noddfa i fywyd gwyllt yn blanhigion prin, yn forloi ac yn adar môr.

 

Diolch yn fawr Huw :0)