2016 Results

Ultra       
PositionFinish timeNumberFirst nameLast nameGenderGender positionFinish Acc position
115:42:3849GwynOwenMale11
217:19:464GeorgeBateMale22
317:25:0448PatriciaVan RooyenFemale13
418:06:0327CraigEdwardsMale34
518:29:4244ChrisGrahamMale45
618:39:0216RonnieEdwardsMale56
718:43:3014BethTaylor-JonesFemale27
819:21:4631AdamMitchellMale68
919:36:507OwenArmanMale79
1020:07:3443JohnJonesMale810
1120:43:588PaulSeatleMale911
1120:43:5839StevenWalkerMale911
1120:43:5810JamesAtkinsonMale911
1421:07:162JeremyCollinsMale1214
1521:19:0719GordonHughesMale1315
1621:30:1534GerCollinsMale1416
1721:32:4437ChristopherBennettMale1517
1721:32:4436MarkDodgsonMale1517
1922:19:2847ShaneWilliamsMale1719
2022:44:5946IwanEdgarMale1820
2123:10:0730HuwParryMale1921
2123:10:0721EmmaHuntleyFemale321
DNF12MiraJainFemale
DNF33ClareMitchellFemale
DNF35JonathanOldfieldMale
DNF28PaulWathanMale
DNF9StephenCollinsMale
DNF41FionaHillFemale
DNF50AlynEvansMale
DNF25ChasMyersMale
DNF3SarahEvansFemale
DNF42LisaSammonsFemale
DNF20AshleyWagerMale
DNF38ChrisOwenMale
DNF15NickMarriottMale
DNF26louiseshannonFemale
DNF17CraigJonesMale
DNF22LowriMorganFemale
DNF32JustineGrewFemale
DNF13StephenWigginsMale
DNF11CraigSouthMale
DNF24ChrisLawsonMale
DNF40DeniseZachariaszFemale
DNF5SeanMcCormackMale
DNF45CraigJowittMale
DNF29GemmaMorgansFemale
DNF18DavidPalmerMale
DNF6TrevorEvansMale
DNF23SandraWilliamsFemale
DNS1MichaelFahyMale

 

“… hwn oedd y tro cyntaf i mi wneud y pellter mewn un diwrnod, y Pen Llŷn Eithafol cyntaf ac fe lwyddais i’w orffen! Roeddwn y 15fed safle allan o 49 a ddechreuodd, ni orffennodd 27 a llwyddodd 22 i orffen, roedd Dan, Huw a fy mrawd ar y llinell derfyn yn fy annog ac yn gefnogol iawn ac aethant â fi i Blas Heli lle cefais ddiod a bwyd. Rhaid i mi ddweud roedd yn ras gyfeillgar iawn, gefnogol iawn ac yn ‘ultra’ anhygoel, i fod yn rhan ohoni, roedd yn wych, ac i orffen rwyf wrth fy modd! Da iawn i’r holl redwyr a gymerodd ran, y rhai a orffennodd a’r rhai na lwyddodd, roedd i’w ddechrau yn gamp, da iawn Gwyn Owen, amser gwych, da iawn a diolch i bawb a fu’n helpu fel marsial, gwirfoddolwr ac sydd wedi noddi, – rydych i gyd wedi gwneud i hyn ddigwydd, ond mae’r diolch mwyaf yn mynd i Huw a Dan – da iawn, fe wnes i fwynhau bob munud!
Rwy’n edrych ymlaen at y Penllyn Ultra 2017 yn barod!”

 

GH

 

“… Hi Huw a Dan, jyst eisiau dweud diolch yn fawr i chi am drefnu digwyddiad gwych. Roedd pob agwedd o’r digwyddiad yn wych. Diolch i’r holl griw cymorth, marsialiaid a gwylwyr am fy nghadw i fynd tan y diwedd, roedd hyd yn oed y plentyn bach wedi’i lapio mewn sach

gysgu ar y llinell derfyn yn gweiddi congrats. Hefyd y dyn lleol ger Abererch (fe anghofiais i ofyn ei enw) a gerddodd gyda mi am tua 10 munud. Roedd y cwrs yn greulon ond yn hardd. Fedrwn i ddim rhoi’r gorau i wenu ac edmygu’r golygfeydd hyd yn oed pan oeddwn yn ei chael hi’n anodd. Rwy’n sicr y bydd y digwyddiad yn mynd o nerth i nerth. Roll on 2017.”

 

GC

 

“… Rwyf am ddiolch i Huw a Dan am wneud y Pen Llyn Ultra ddigwydd, rydych chi’n wych hogia’!! Gan fod cymaint o bobl wedi dweud ei fod y profiad mwyaf anhygoel yn y lle mwyaf hardd profodd James, Paul a minnau yr uchaf o’r uchafbwyntiau a’r isaf o isafbwyntiau a rhywsut mi gyrhaeddom y diwedd! Dim ond un o nifer o sgyrsiau a gawsom yn ystod yr 20+ awr oedd dod o hyd i’r gair gorau i ddisgrifio’r Ultra: nid yw caled yn agos; nid yw anodd yn gwneud cyfiawnder ag o; nid yw creulon yn ddigon da gan fod llawer o ddigwyddiadau creulon; “Barbaraidd” oedd y disgrifiad gorau y gallem ddod o hyd iddo! Diolch unwaith eto Huw a Dan, dw i’n dal i fod mewn hwyliau uchel!!”

 

SW

 

“… Dim ond eisiau dweud Diolch yn fawr i Huw Williams and Dan am drefnu digwyddiad ysblennydd ddydd Sadwrn, yn sicr yn un i’w gofio. Roedd y gefnogaeth gan y marsialiaid a gwirfoddolwyr yn y pwyntiau gwirio yn anhygoel, a fedrwn i ddim diolch digon iddynt.
Hoffwn ddweud y byddaf yn eich gweld y flwyddyn nesaf i gystadlu ond mae fy nghoesau yn dal i sgrechian “Naaa mae 50 yn ddigon!!”
Diolch eto i bawb X.”

 

SE

 

“… Arglwydd Mawr mi oedd o’n anodd, gallai rhai ei alw yn epig? Beth oedd yn epig oedd trefniant cadarn Huw a Dan gyda chymorth medrus tîm enfawr o wirfoddolwyr di-dâl a marsialiaid yn dioddef yn y gwres ac yna yn ddiweddarach yn amodau hydrefol y glaw di-baid, niwl a gwyntoedd (yn hyrddio 6-7). Tynnaf fy het wlyb socian i chi gyd. Digwyddiad hynod o wych, hynod o anodd. Llongyfarchiadau i’r holl gystadleuwyr. Ac yn bennaf oll i’r trefnwyr a gwirfoddolwyr.”

 

JC

 

“… Roedd hyn yn dipyn o brofiad mewn rhan anhygoel o’r byd, lle roeddwn yn dyst i wawriad haul trawiadol dros fae gwydrog, dolffiniaid yn neidio gerllaw Porth Ceiriad, harddwch Ynysoedd Tudwal ac Ynys Enlli a llu o ddelweddau cofiadwy eraill sydd wedi eu serio ar fy nghof. Yn anffodus gorffennodd fy ras yn gynnar ar ôl 11 awr, fodd bynnag hil a ddaeth i ben cyn pryd ar ôl 11 awr, fodd bynnag, mae hwn yn brofiad rwyf am gael eto, ond y tro nesaf, gobeithio, gyda chanlyniad gwahanol! Llwyddodd y trefnwyr a’r gwirfoddolwyr i gynnal digwyddiad cofiadwy … alla i ddim aros tan 2017! ”

 

CM

 

“… Mae wedi bod yn un o’r penwythnosau gorau erioed ac roeddwn wrth fy modd, er na wnes i orffen Rwy’n teimlo’n falch o gyrraedd lle wnes i. Er gwaethaf fy mhrotestiadau cynharach rwyf i AM ddod yn ôl y flwyddyn nesaf i wneud y xxxxxx yma, roeddwn i’n gwybod beth oedd i ddod ac roeddwn yn gwybod o fy  recis beth i’w ddisgwyl, ond llwyddodd i fy mwyta’n fyw a fy ngadael dal eisiau mwy!!!! Rwyf wedi dysgu sawl gwers ac mae gennyf dân yn fy mol bellach i ddod yn ôl a’i gwneud yn iawn. Fedra i ddim diolch digon i Huw a Dan am ddigwyddiad anhygoel a’r stiwardiaid a’r cefnogwyr. Digwyddiad gwych a fedra i ddim aros i ddod yn ôl y flwyddyn nesaf. Mae’r croeso gan bobl leol Llŷn yn rhyfeddol.
xxxxx”

 

LS

 

“… Dwi eisiau ychwanegu fy nheimladau at y nifer o bobl eraill sydd wedi postio yn barod. Dan Brook-Sutton a Huw Williams mi drefnoch ac mi gynhalioch ddigwyddiad gwych, ac oherwydd eich ymdrechion anhygoel, yn llwyddiant ysgubol. Rwy’n siŵr y bydd yn mynd o nerth i nerth ac yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn. Rwy’n hapus iawn fod Emma a minnau yn gallu dweud y buom yn rhan o’r un cyntaf.
Roedd yn wych cyfarfod cymaint o bobl arbennig (cystadleuwyr, marsialiaid a chefnogwyr) cyn ac yn ystod y digwyddiad, ac roedd y ffordd orau y medraf i feddwl amdani i ddod i adnabod y rhan anhygoel yma o’r byd. Diolch eto.”

 

HP

 

“… Helo bobl, gobeithio fod pawb wedi gwella!! Wow am benwythnos, diolch am y gefnogaeth a’r amser mae pawb wedi’i roi i mewn i hyn! Roedd yn fwy na ras! Roedd yn brofiad blydi anhygoel, un na wnaf i fyth anghofio!?? Diolch yn fawr i bawb a oedd yn rhan o hyn. Welwn ni chi i gyd y flwyddyn nesaf.”

 

CE

 

“… Ras anhygoel heddiw, diolch Dan a Huw, diolch i’r holl farsialiaid gwych, diolch i’r holl gystadleuwyr hynod gyfeillgar, ac yn bennaf oll … diolch i’r holl bobl garedig a’m rhoddodd yn ôl ar y trywydd iawn pan gollais fy ffordd….hebddynt mi fyddwn yn dal i grwydro Cymru heb ddim clem ble’r oeddwn!!?? ”

 

TVRC

 

“… Huw, Dan diolch i chi. Roedd eich gofal am ein lles yn ardderchog. Wnes i ddim cweit cyrraedd y pwynt torri ffwrdd ddoe ym Mhort Colmon hyd yn oed gyda’r estyniad. Cefais ddiwrnod epig, rwyf wedi cyfarfod ffrindiau newydd, cawsom hwyl, ac roedd yn ceisio osgoi cae o wartheg yn ddiddorol, yn doedd Trevor! Ond mae’r golygfeydd yn anhygoel.”

 

SW