Growler Theme

y tim

Y tîm tu ôl i Ras Eithafol Pen Llŷn

HUW WILLIAMS:

Un o sylfaenwyr clwb rhedeg Pen Llŷn, daw cefndir dygnwch Huw o hwylio oddi ar y lan ac yfed gwin tan yr oriau mân.

Ar ôl cystadlu mewn sawl marathon a threialon, a gweld y golygfeydd godidog o Lŷn o'r môr ac ymarfer ar hyd yr arfordir, daeth y syniad i’w ben wrth gefnogi rhedwr lleol mewn ras eithafol 3 diwrnod ar Ynys Môn 'The Ring of Fire’. Ac mae'r gweddill fel y maent yn ei ddweud yn hen hanes....

Pob lwc ac ewch amdani.

DAN SUTTON:

Mae Dan wedi bod yn byw ar Ben Llŷn am 20 mlynedd bellach...
Mae wrth ei fodd yn rhedeg llwybr yr arfordir o gwmpas ei gartref!

Mae cefndir bywyd gwaith Dan yn y diwydiant syrffio gan mwyaf, ond yn ddiweddar oherwydd ei ddiddordeb mewn ffitrwydd a rhedeg yn bennaf, mae wedi cymhwyso fel hyfforddwr personol a gellir ei weld yn rhoi pobl drwy eu pethau o gwmpas Llŷn!

Trwy eu cariad o redeg (a gwin) daethant at ei gilydd i wneud syniad eithafol Huw digwydd!!

Gwirfoddolwyr:

Mae ein tîm o gynorthwywyr a marsialiaid yn gweithio'n ddiflino a hebddynt ni fyddai'r digwyddiad hwn yn bosib. Cawsom nifer o sylwadau ardderchog gan gystadleuwyr am y marsialiaid a chynorthwywyr ar gyfer digwyddiad 2016 ac fe hoffem ategu at y sylwadau hynny gyda diolch enfawr i chi!

Os hoffech chi helpu yn nigwyddiad 2017 - cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen hon.