Pen Llyn Ultra

 • main-slider-1
  ENTER AN
  AMAZING
  ULTRA TOUR
  OF THE LLYN PENINSULA

 • main-slider-2
  75 MILES / 121KM
  ALONG THE
  STUNNING COASTAL
  PATHS OF THE LLYN PENINSULA

 • main-slider-3
  "BRILLIANT, BRILLIANTLY TOUGH, EVENT!"
  "BRUTAL"
  "AN UNBELIEVABLE EXPERIENCE"
  "I CANNOT WAIT UNTIL 2017!"

MARATHON Ultra Pen LlYn 2017: Her EITHAFOL

Y Ras:
LIVE TRACKING FOR THE 2017 RACE:

Follow the race live at https://penllyn.niftyentries.com/Results

75 milltir (121KM) mewn 24 awr, dyna yw'r her gan Farathon Eithafol Pen Llŷn. Mae'r ras yn dechrau ac yn gorffen ym Mhlas Heli ym Mhwllheli, gyda 7 pwynt gwirio / gorsaf cymorth ar hyd y llwybr golygfaol.

Y Dyddiad:

Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf, 2017 am 5am.

Y Lleoliad::

Yn cuddio y tu hwnt i gopaon creigiog Eryri gyda Môr Iwerddon ar un ochr a Bae Ceredigion ar y llaw arall, mae gan Benrhyn Llŷn gymeriad unigryw, digyffwrdd ei hun. Mae ei arfordir deheuol heulog yn denu cerddwyr, tonfyrddwyr a morwyr dingis. Mae yna nifer o frith ynysoedd o amgylch y penrhyn, gyda safle pererindod hynafol enwog Ynys Enlli ar ei ben pellaf, y gellir ei gweld yn ei holl ysblander yn ystod y ras. Mae ynysoedd ac arfordir Llŷn yn hafan i fywyd gwyllt ac mae’n ardal o harddwch naturiol eithriadol. Mae’n beth cyffredin gweld morloi a dolffiniaid o gwmpas y penrhyn. Mae hyn i gyd yn gwneud cefnlen berffaith ar gyfer Marathon Eithafol Pen Llŷn.

COFRESTRU:

Y ffi cofrestru yn 2017 yw £70. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad - cliciwch yma.

UTMB POINTS:

UTMB 5 points.

Noddwyr a Phartneriaid:

Rydym yn ffodus i gael cefnogaeth nifer fawr o noddwyr lleol, hebddynt ni fyddai'r digwyddiad yn cael ei gynnal. Llawer iawn o ddiolch i chi gyd am eich cymorth a gallwch weld y rhestr ohonynt drwy glicio yma.

Ein prif noddwyr ar gyfer 2017 yw Jenics, Abersoch Quality Homes a Tu Mewn, llawer o ddiolch iddynt am eu cefnogaeth...

Rhedeg i Elusen:

Mae nifer cyfyngedig o leoedd elusen Scope ar gael (targed codi arian isafswm o £500 i gael eich mynediad am ddim i'r digwyddiad). Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych yn dymuno cadw un o'r lleoedd hyn, drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.

 

 

 
Adroddiad Ras 2016:

Digwyddodd Marathon Eithafol cyntaf Pen Llŷn ar 6 Awst 2016 ac am ddiwrnod yr oedd o... cliciwch yma

 

 

Tystebau:

Rhai o'r tystebau ras oddi wrth redwyr eithafol 2016... cliciwch yma

 

 

Lluniau

Ar gyfer detholiad gwych o luniau digwyddiad 2016 a gymerwyd gan Sports Pictures Cymru - ewch i'w oriel drwy glicio yma.

 

 

Y newyddion diweddaraf:

Dilynwch y newyddion diweddaraf a datblygiadau am y digwyddiad ar ein tudalen Facebook trwy glicio yma.

 

 

Gwirfoddolwyr:

Os nad ydych yn ffansio cymryd rhan yn yr her anhygoel hon, yna beth am ymuno â'n criw dedwydd o wirfoddolwyr, y mae eu gwaith caled ac ymroddiad yn gwneud y digwyddiad hwn yr hyn ydyw. Cysylltwch â ni ar y manylion isod.