Pen Llyn Ultra

Rhedeg i Elusen

Rhedeg i Elusen

Llefydd Elusen:
Mae nifer cyfyngedig o leoedd elusen Scope ar gael (targed codi arian isafswm o £500 i gael eich mynediad am ddim i'r digwyddiad). Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych yn dymuno cadw un o'r lleoedd hyn, drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.

 

Gavin Sandford / I Can & I Will:
Mae Marathon Eithafol Pen Llŷn yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y Llysgennad Elusennol, Athletwr ac Anturiaethwr Gavin Sandford yn cymryd rhan yn 2017!!!! Ef oedd y person cyntaf erioed i redeg y Marathon des Sables 'Gefn wrth Gefn' ac mae hefyd wedi cwblhau ras unigol Trans UK 1200 Milltir yn rhedeg 45  Marathon mewn 45 diwrnod! A hynny wrth wthio casgen 50Kg!!!!!!
Ar ran yr holl dîm ym Mhencadlys Pen Llŷn, helo enfawr oddi wrthym i gyd.
Diolch yn Fawr,
Huw a Dan


I gael gwybod mwy am yr achos gwerth chweil hwn a pha mor hawdd yw hi i helpu cliciwch ar y ddolen isod www.icanandiwill.co.uk

 

Walking With The Wounded:
Supporting our wounded into work: www.walkingwiththewounded.org.uk