Pen Llyn Ultra

Y Cwrs

Y Cwrs

Llwybr Pen Llyn::

Hyd: 75 milltir / 121KM
Cyfanswm Esgyniad: 2558m / Cyfanswm Disgyniad 2558m
Uchafswm Uchder a Gyrhaeddwch: 278m
Cwrs yn: (click here or on the image below)


Mae Mapiau 31-40 ar ddolen gyswllt Llwybr Arfordir Cymru yn dangos y rhannau o Lwybr yr Arfordir sy'n cael eu defnyddio yn y ras a gellir
ei argraffu: Cliciwch yma am y mapiau (pdf).

Mae Daniel Craigen wedi darparu dehongliadau MapMyRun a Garmin o’r llwybr y gellir ei weld ar y dolenni canlynol ...

www.mapmyrun.com/routes/view/1261275724

connect.garmin.com/modern/activity/1348375021

Edrychwch ar yr ardal Dechrau / Diwedd eiconig ym Mhlas Heli Pwllheli. Yn ogystal â bod yn Ganolbwynt Pencadlys ar gyfer yr holl gyfathrebu a chefnogaeth yn ystod Marathon Eithafol Pen Llŷn eleni, mae ganddo far, cawodydd a chyfleusterau newid o’r radd flaenaf yn ogystal â chyfleusterau bachu ar gyfer unrhyw un sydd â fan wersylla. Mae'r holl adeilad yn goleuo bob nos ac yn gweithredu fel goleufa ar gyfer y rhedwyr wrth iddynt gwblhau’r 3 milltir ar y traeth.

Cliciwch i weld y fideo:


Gellir gwylio fideos drôn o rai o'r baeau ysblennydd yr ymwelir â nhw yn ystod ras Eithafol Pen Llŷn ar wefan y Copa Aerial gan
glicio ar y ddelwedd isod (Diolch i Rhodri yn Copa am rannu’r fideos gwych hyn).