Pen Llyn Ultra

Cofrestru

COFRESTRU AR GYFER RAS EITHAFOL PEN LLŶN

Cofrestru:

Y gost ar gyfer ras 2017 yw £70.
I gystadlu ym Marathon Eithafol Pen Llŷn 2017, cliciwch ar y ddolen isod ...

http://penllyn.niftyentries.com/Pen-Llyn-Ultra

Sylwer: Ni roddir unrhyw ad-daliadau ar ôl cofrestru, gan fod y costau i gyd yn mynd tuag at gynnal y ras o adeg y taliad. Os bydd y cystadleuydd yn dymuno gwerthu eu lle yn annibynnol, rhaid i hyn gael ei wneud heb o leiaf 6 wythnos cyn y digwyddiad a hysbysu’r tîm ras ymlaen llaw.

RASIO I ELUSEN:

Mae nifer cyfyngedig o leoedd elusen Scope ar gael (targed codi arian isafswm o £500 i gael eich mynediad am ddim i'r digwyddiad). Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl os ydych yn dymuno cadw un o'r lleoedd hyn, drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.