Pen Llyn Ultra

Y RAS

Gwybodaeth am y Ras a’r Amserlen

LIVE TRACKING FOR THE 2017 RACE:

Follow the race live at https://penllyn.niftyentries.com/Results

Dechrau / Gorffen Plas Heli, Pwllheli, Gwynedd, Gogledd Cymru LL53 5YT

Cyfleusterau ym Mhlas Heli:

Parcio/ Man cysylltu faniau teithio (Ffoniwch ymlaen llaw) / Toiledau /
Cawodydd / Bar (Defnyddiwch yn ddoeth noson cyn y ras) / Tylino (Archebwch o flaen llaw).

Beth sy'n digwydd yn y cofrestru?

Cofrestru yn agor ym Mhlas Heli dydd Gwener 28 Gorffennaf 2017 am 5:00 pm – Cau am 7:00pm ar ei ben.

Cwrdd â'r Tîm Rownd Pen Llyn a rhedwyr eraill a bydd y trefnwyr wrth law i gynnig gwybodaeth ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Dyrannu rhifau ras.

Bydd angen arwyddo ymwadiad llawn wrth gofrestru. Ni fyddwch yn cael i redeg os na fyddwch yn llofnodi hwn.

Gwirio Bag Ras ar gyfer offer gorfodol.

Ni fydd unrhyw beth yn cael ei anfon allan yn y post cyn y digwyddiad. Llai o bapur, llai o effaith ar yr amgylchedd.

Briff o’r Ras

Briff o’r Ras

Briff o’r Ras am 04:40am ddydd Sadwrn 29 Gorffennaf.

Diwrnod ras

Dydd Sadwrn 29 Gorffennaf, 2017:

Trosglwyddo eich Bag gollwng – a fydd yn cael ei gludo i bwynt gwirio o’ch dewis.
(Noder mai dim ond un bag gollwng a ganiateir fesul cystadleuydd).

Briff o’r Ras am 04:40am.

05:00am dechrau’r ras.

Rhaid i chi ddilyn llwybr y cwrs a bydd unrhyw dwyllo yn arwain at gael eich gwahardd yn syth.

Y Cwrs

Download the Pen Llyn Ultra Road Book PDF (click here or on the image below)
The book shows detailed route information, including check point locations
and check point cut off times.


Er y byddwch yn rhedeg ar lwybr yr arfordir yn bennaf, byddwch yn ofalus wrth groesi caeau ffermydd a pharchu’r gwahanol anifeiliaid fferm (gallwch ddisgwyl gweld Defaid, Gwartheg, Bustych a Cheffylau).

Pwyntiau Gwirio: Bydd 7 pwynt gwirio / gorsafoedd cymorth ar hyd y cwrs. Os byddwch yn methu pwynt gwirio, byddwch yn cael cosb amser o 3 awr a fydd yn cael ei ychwanegu at eich amser wrth orffen. Os nad ydych yn cyrraedd y pwynt gwirio erbyn y cyfnod torri ffwrdd byddwch yn cael ‘DNF’ a gofynnir i chi dynnu allan. Os byddwch yn penderfynu tynnu allan wrth wneud y ras am unrhyw reswm, cysylltwch â'r trefnwyr yn syth trwy eu ffonio yn hytrach nag anfon neges destun. Mae hyn yn bwysig iawn. Dyma’r rhifau hynny: Huw Williams 07881 298736 / Dan Brook-Sutton 07500 838341.

Bydd pawb yn cael traciwr sydd wedi'i gysylltu i'r Canolbwynt (Plas Heli), a gall eich ffrindiau, teulu a chefnogwyr ei lawrlwytho hefyd! Bydd hwn ar ffrwd fyw ac mae wedi'i gysylltu â'r Heddlu lleol.

Mae'r marsialiaid yn lleol ac mae cefnogaeth gan Redwyr Eithafol profiadol.

Bydd yr adran olaf o Gae Corn Mawr i Blas Heli â chefnogaeth gref gan y marsialiaid, gan y bydd yn dywyll ac efallai y byddwch wedi blino braidd erbyn hynny! Os oes gennych ffrindiau a theulu yn dod i gefnogi, mae hon yn adran y byddai’n syniad awgrymu iddynt ddod draw, gan yn sicr y bydd croeso mawr i wynebau hapus.
Mae Diwrnod y Ras yn cau am 05:00am  30/07/2017.

Cefnogwyr

Mae yna nifer o lefydd ar hyd y llwybr i gefnogi a chodi calonnau rhedwyr a darparu cymorth. Bydd gan ein pwyntiau gwirio ddiodydd, geliau a byrbrydau, fodd bynnag, gall cymhorthwyr ddarparu bwyd a hylifau ychwanegol unrhyw le ar hyd y llwybr. Sylwer bod rhai rhannau o'r llwybr yn hir ac yn llafurus gyda chryn amser rhwng gorsafoedd cymorth - felly byddwch yn barod a sicrhewch eich bod yn cario digon o gyflenwadau.

Rhestr Cit Gorfodol


- Sach Gefn
- Fflachlamp pen
- Batris
- Map / dyfais llywio GPS
- Cwmpawd
- Blanced Ffoil
- Cymorth Cyntaf
- Dillad Dal Dŵr (Siaced a Throwsus)
- Chwiban
- Dŵr
- Byrbrydau
- Arian
- Ffôn Symudol
- Oriawr
- Het a Menig